Miyabi 5000FCD (8" Gyutoh Chef's Knife)

By Henckel

$350.00 $289.99

Wishlist It

Sale Picture of Miyabi 5000FCD (8" Gyutoh Chef's Knife)